Status naplate zahteva / Instrukcije za plaćanjeStatus naplate zahteva

Naziv registra
Регистар финансијских извештаја
Broj zahteva
bb12e45b-f83b-4f83-84e6-1f9fb0099734
Broj predmeta
ФИН 164809/2016
 
Iznos propisane naknade
6000.00 din
Dugovanje po zahtevu
0.00 din
Status naplate
Plaćen zahtev
 
Datum kreiranja
1/27/2017 11:38:35 PM
Datum prijema
5/27/2016 11:02:23 AM
Datum konačnog statusa
5/27/2016 11:02:23 AM

Pregled evidentiranih uplata


Način plaćanja Iznos Poziv na broj Barkod Datum plaćanja
UplataUBanci 6000.00 din 71-40976980